Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 65 ürün | 1-20    Sıralama
 
Feride Doğaner Gönel
Ekim 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya tarihi içerisinde yirminci yüzyıl büyük bir dönüşüm yüzyılı olarak anılacak. Bu dönüşüm, hepsi de insanlık adına girişilmiş, pek çok olumlu ve olumsuz ögeyi barındırıyor; peş peşe savaşların,...
 
 
Fatih Özatay
Kasım 2015
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde okutulan yabancı kaynaklı kitaplarda, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin kendilerine has sorunları ya hiç tartışılmıyor ya da bunlara şöyle bir değinilip geçiliyor. Para...
 
 
Ayşegül Atabey, Taha Bahadır Saraç, Abdulkadir Develi
Kasım 2015
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği gibi 20. yüzyılın son döneminde dünya siyasi sınırları yeniden şekillenmiş, her alanda liberalleşme eğilimleri artmıştır. Bilhassa Doğu Bloku’nun çöküşü ile birlikte iktisadi ve siyasi yeni...
 
 
Ali Arı
Ekim 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Prof. Dr. İlker Parasız 40 yılı aşan akademik ve profesyonel yaşamında iktisat ve finans alanlarında 50’nin üzerinde kitap yazmış, çok sayıda bilimsel çalışma ve makaleye imza atmıştır; hala da...
 
 
Ömer Faruk Çolak
Mayıs 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası çalışma örgütü, barış ve sosyal adaletin el ele olduğu anlayışıyla 1919 yılında kuruldu. Bu kitap, son 90 yıl içerisinde ortaya çıkan siyasi ve ekonomik çalkantılar karşısında ILO’nun...
 
 
Frederic S. Mishkin
Mart 2014
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic S. Mishkin Para Politikası Stratejisi kitabında, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomileri ile ilgili para politikası...
 
 
Robert H. Frank
Şubat 2014
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Küresel ekonomik krizin başlangıcından beri iktisatçılar ve sendikacılar, adil ve sürdürülebilir bir iyileşme getirecek dengeli politikaların oluşturulmasını sağlama umuduyla hükümet ve iş dünyası...
 
 
Ahmet Ertuğrul
Ocak 2014
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal bilimler kategorisi içerisinde sayılan ekonomi bilimi, modern anlamıyla insanın ekonomik davranışlarını piyasa mekanizması içerisinde inceler. Smith ve diğer klâsik ekonomistlerde ve...
 
 
İnci Şentarlı
Ocak 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
İşlemler yönetimi, iş dünyasını etkileyen büyük boyutlardaki değişikliklerin merkezinde yer almaktadır. Günümüz rekabet ortamında başarıyla rekabet edebilmek için örgütlerin tüm üretim alanlarını...
 
 
Nicolas Pons Vignon
Ocak 2014
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Küresel ekonomik krizin başlangıcından beri iktisatçılar ve sendikacılar, adil ve sürdürülebilir bir iyileşme getirecek dengeli politikaların oluşturulmasını sağlama umuduyla hükümet ve iş dünyası...
 
 
Şiir Erkök Yılmaz
Ocak 2014
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuramlar da bu...
 
 
Melisa Serrano, Edira Xhafa, Michael Fichte
Ocak 2013
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Süregiden ekonomik kriz ortamında… alternatif, ancak yenilikçi hareket yoluyla oluşturulabilecek sürdürülebilir bir toplum için açık yol haritaları mevcut değildir. Bu nedenle bu eserin zengin...
 
 
Vedit İnal
Ocak 2013
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye gayrısafî yurtiçi hasılasının ve kişi başına gayrı safî yurtiçi hasılasının dünya sıralamasındaki yerleri, son 40 yıldır aşağı yukarı aynıdır. Kore’de, Çin’de, Hindistan’da görülen gelişmeye...
 
 
Sencer Divitçioğlu
Ocak 2013
12.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap yaklaşık altmış yıl önce yazıldı. Bu kadar eski bir kitabı tekrar yayınlamanın ne anlamı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birkaç neden var. Fakat asıl nedeni Sencer DİVİTÇİOĞLU’nun...
 
 
Hyman P. Minsky
Ocak 2013
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle...
 
 
Özgür Döğerlioğlu
Ocak 2013
15.00 TL
Sepete Ekle
   
“Yönetmek” ilk çağlardan beri gücün “görünen” halidir. İşleri insanlar vasıtasıyla halletmek, insanlara istediğini yaptırabilmek ve insan davranışlarını kontrol altına almak gerçek güçtür. Ancak...
 
 
Necdet Timur, Alparslan Özmen
Ocak 2013
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme, yirminci yy. sonlarına doğru hız kazanarak büyümüştür. Küresel pazar çerçevesinde birbirini etkileyen birçok etken sayesinde değişime uğrayarak bugüne kadar gelmiştir. Küreselleşme, bir...
 
 
Dilek Çetindamar, Robert Phaal, David Probert
Ocak 2013
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu zihin açıcı kitap, şirketlere teknolojik inovasyonu rekabet güçlerini artırmada etkili bir biçimde kullanmak için tatmin edici bir yol gösteriyor. Bu nedenle yöneticiler ve önümüzdeki inovasyon...
 
 
Robert H. Frank
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Robert H. Frank bu kitabında son on yıldır iktisatçıların kaçış alanı haline gelen “Davranışsal İktisat” konusunu masaya yatırıyor. Bu alandaki akademisyenler, çalışmalarını büyük ölçüde iktisat ve...
 
 
Mehmet Fatih Cin
Şubat 2012
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, günümüzde Ortodoks iktisat anlayışını yansıtan ve dünya üniversitelerinde egemen olan alternatifsiz iktisat söylemine ve çözümlemelerine Heterodoks karşı çıkışın kısa bir analizini...
 
 
 65 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017