Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 55 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ahmet Kerem Özdemir, Serra Eren Sarıoğlu
Temmuz 2017
14.00 TL
Sepete Ekle
   
Mal ve hizmet üretiminde önemli bir üretim faktörü olarak yerini alan bilgi, ekonomik ve ticari hayata ilişkin olan belirsizliklerin yol açabileceği problemleri azaltıp karar alma süreçlerini daha...
 
 
Hamdy A. Taha
Şubat 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Morse'un (1967) ifade ettiği gibi, "modellerin öğretilmesiyle model kurmanın (modelleme) öğretilmesi aynı şey değildir." Yazar da baskının hazırlanmasında bu önemli ifadeyi...
 
 
Ensar Yılmaz
Ekim 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Oyun teorisi iktisadın hemen her alanına nüfuz eden bir yöntem haline gelmiştir. Endüstriyel organizasyondan uluslararası ticarete, emek piyasalarından politik ekonomiye uzanan geniş bir yelpaze...
 
 
Paul Newbold
Eylül 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta iş yaşamının çeşitli alanlarından seçilmiş pek çok gerçek ve gerçekçi örnekle alıştırma verilmiştir. Finansman, iktisat, iş ahlakı, muhasebe, sınai örgütlenme, örgütsel davranış bu alanlar...
 
 
S. Kadri Mirze
Eylül 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
İş yaşamı ve işletmede çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Çeşitli uzmanlık alanlarında karmaşık ve kapsamlı faaliyetler, doğal olarak, bu kitapta yeterince ve gereği kadar yer almaktadır. Bu...
 
 
Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright
Ağustos 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın yazarları kitapla ilgili yazdıkları önsözde yukarıda sıralanan olguları dikkate alarak kitabın yazı sürecini şöyle özetlemişler: "Bütün bunları dikkate alarak, korku yaratan özellikleri en...
 
 
Paul Krugman
Aralık 2015
22.00 TL
Sepete Ekle
   
2008 finans krizi ve çözümlemesi konusunda, 2008 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi, üretken yazar Paul Krugman’dan daha iyi bir rehber olabilir mi? Krugman, 1999’da yazdığı güçlü öngörüler içeren...
 
 
Murat Kıyılar
Kasım 2015
20.00 TL
Sepete Ekle
   
İşletme finansmanı, İşletme Fakültelerinde 2. ve 3. sınıflarda okutulmaktadır. İkinci sınıfta "İşletme Finansına Giriş" dersi, üçüncü sınıfta ise "Finansal Yönetim" dersi kapsamında bu kitapta adı...
 
 
Murat Kıyılar
Ekim 2015
18.00 TL
Sepete Ekle
   
Birçok yatırım kararı, gelecekteki nakit akışlarıyla ilgilidir. Bu nakit akışlarının gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilmekle birlikte karar, içinde bulunduğumuz sıfır zaman noktasında verilir. O...
 
 
Birant Yıldız
Şubat 2015
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Yüzyılı aşkın süredir sigortacılık yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi David Kohen, ailesinin Osmanlı döneminde Selanik’ten başlayarak Karaköy’deki Bankalar Caddesi’ne, oradan da Maslak’taki...
 
 
Sadi Uzunoğlu
Aralık 2014
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bankalar günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Banka kartı, kredi kartı, ATM, tüketici kredileri, mevduat gibi kavramlar ve/veya ürünler bize çok da yabancı değil. Ancak akreditif, zorunlu...
 
 
Arjan J. Van Weele
Ekim 2014
47.00 TL
Sepete Ekle
   
İşletme zincirindeki en önemli halkalar alım ve tedarik islevleridir. Birçok üst düzey yönetici, üretim malzemeleri alımında el degiştiren yüksek miktarda parayi her geçen gün daha da çok dikkate...
 
 
Sadi Uzunoğlu, Gökhan Sönmezler
Kasım 2013
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonominin işleyiş biçimini anlamaya yardımcı olmak üzere yazılmış olan kitap, yalnızca öğrencilere yönelik değil ekonomiyi ve işleyişini öğrenmek isteyenleri de hedeflemektedir. Mikro ve Makro...
 
 
Arman T. Tevfik
Aralık 2012
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, firmalarda sermaye harcamaları önerilerinin değerlendirilmesi için okuyucuya genel bir çerçeve sunmaktadır. Kitap, konuları işletme işlevleri açısından ele almakta ve diğer işletme...
 
 
Arman T. Tevfik
Aralık 2012
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, hisse senedi değerlemesinin Hisse adını taşıyan bir Excel çalışma kitabı ile nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Kitap, hisse senedi değerlemesinde kullanılan indirgenmiş nakit akımı...
 
 
Dawn Porter, Damodar N. Gujarati
Ekim 2012
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Gujarati, kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, geleneksel ve almaşık...
 
 
Arman T. Tevfik
Haziran 2012
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma sayfaları giriş düzeyinde Excel bilgisine sahip kişiler için yazılmıştır. Bu kitapta bu çalışma sayfalarının nasıl geliştirildiği ayrıntılı olarak tartışılmamakta, ancak sayfaların önemli...
 
 
Mehmet Karafakıoğlu
Şubat 2012
12.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta yer alan örnek olayların tümünün birden fazla çözümü vardır. Dolayısı ile okurların veya bu örnek olayları grup halinde tartışanların 'Peki sonunda ne oldu? Ne kararlar...
 
 
Atıf Açıkgöz
Ocak 2012
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, Ulusal Yenilik Sistemleri kavramının anlaşılmasını sağlamak, Ulusal Yenilik Sistemleri modelini ve unsurlarını irdelemek ve Türkiye’de Ulusal Yenilik Sistemleri’nin...
 
 
Engin Yarbaşı, İbrahim N. Gürtan
Ocak 2012
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşmeye bağlı olarak hızlı bir şekilde artan dış ticaret hacmimizin gerektirdiği profesyonel eleman sayısı, kısa dönem eğitim programları ya da ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim...
 
 
 55 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017