Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 65 ürün | 1-20    Sıralama
 
M. Hasan Eken, Saime Doğan
Kasım 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Kuruluştan İtibaren Uygulamalı Muhasebe İşlemleri kitabı son yıllarda kurulan Uygulamalı Bilimler Fakülte / Yüksekokulları bünyesinde bulunan bölümlerde okutulmak üzere uygulamaya dönük kitap...
 
 
Leyla İşbilen Yücel
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nin Ekonometri, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Maliye Bölümlerinin yanı sıra, Etkinlik Analizi konularına ilgi...
 
 
Ertuğrul İbrahim Kızılkaya
Ekim 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Maddi zenginliğin yükseldiği dönemin epistemesi olarak iktisat bilimi insanın vizyonunu genişletmiş, ancak diğer taraftan da insana dair bilgiyi bir kalıba dökmeye yönelmiştir. Günümüzde giderek...
 
 
H. Alphan Dinçkol
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu iktisadi teşebbüslerin yürüttükleri faaliyette kamu yararına uygun hareket edip etmediklerinin tespitinin ve aynı zamanda bu faaliyetin özel girişim özgürlüğünü minimum derecede kısıtlayacak...
 
 
Mehmet Akad, Bihterin Vural Dinçkol, Nihat Bulut
Eylül 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap yapılan açıklamalar ve tespitlere uygun olarak iki kısımdan oluşuyor; "Devlet Kuramı" ile "Hak ve Özgürlükler". İlk önce "Devlet Kuramı" başlığı altında siyasal iktidarın tarihsel gelişimi ve...
 
 
Murat Seyfi
Mart 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
   
"Halkla İlişkiler Perspektifinde Dijital Etkinlik Yönetimi" isimli bu kitap, dijital etkinliğin ne olduğu, dijital etkinlik yönetimi süreçlerinde ne gibi sorunlar yaşandığını akademik ve sektörel...
 
 
Tevfik Güran
Ocak 2017
19.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisat eğitimi içinde yer alan İktisat Tarihi dersleri için bir kaynak olarak hazırlanan bu kitabın temel amacı toplumların tarih boyunca ekonomik çabalarını sürdürürken hangi teknolojilerden...
 
 
Binhan Elif Yılmaz
Ekim 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
1929 Büyük Buhran'ı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada, kamunun gelir, harcama ve borçlarından faydalanma, bu...
 
 
Abdurrahman Savaş
Mayıs 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Network Marketing Sisteminde, üretici ya da ithalatçı firmalar ürünlerini, doğrudan satıcı olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan da kendileri gibi çalışacak yeni satıcılar...
 
 
Ahmet Kızıl, Mehmet M. Fidan, Cevdet Kızıl ...
Mart 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, uygulamaya geçen, yeni Türk Ticaret kanunu ile de zorunlu hale gelen Uluslararası Muhasebe Standartları-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe...
 
 
Mehmet Hasan Eken, Hüseyin Selimler
Ağustos 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma ders kitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle üniversitelerde okutulan “Banka Muhasebesi” dersi için önemli bir kaynak olacaktır. Yazılması gereken her şeyin yazıldığı ve zorunlu olmayan...
 
 

Nisan 2015
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda ekonometri alanında çalışmalar zaman serisi ekonometrisi, mikro ekonometri ve panel veri modelleri konularında yoğunlaşmaktadır. Bu gelişmelerde bilgisayar teknolojisi ve paket...
 
 
Mustafa Çanakçıoğlu
Ocak 2015
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı; muhasebe öğrenimi gören öğrencilere, muhasebe teorisi ve dönem sonu uygulamaları hakkında temel bilgileri vermektir. Diğer taraftan, üniversiteden sonra muhasebe mesleği ile ilgili...
 
 
Yavuz Ilgaz
Ocak 2014
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Dönem sonlarında düzenlenen finansal tabloların doğru ve gerçeği yansıtması için, dönem içinde yapılan kayıtların dönem sonunda elde edilen sayım sonuçlarına göre düzeltilmesi gereklidir. Düzeltme...
 
 
Nilgün Çil Yavuz
Ocak 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın birincil amacı lisans ve lisan üstü düzeylerinde finans ve ekonometri okuyan öğrencilere konunun hem teorik hem de uygulama boyutlarını içeren güncel verilerle zenginleştirilmiş ve alana...
 
 
Metin Toprak, Yüksel Bayraktar, Cemil Erarslan
Ocak 2014
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde negatif ve pozitif dışsallıklar meydana getirdiği sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu çerçevede küreselleşmenin bazı önemli problemlere...
 
 
Ayla Okay, Aydemir Okay
Ocak 2014
37.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile amaç ülkemizde halkla ilişkiler alanında çok fazla yaygın olmayan konuları ilgili...
 
 
Cemil Erarslan
Ocak 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde tüm dünyada yaşanan ve etkisini giderek artıran küresel finansal kriz, akademik olduğu kadar reel politik ve toplumsal yaşamda da oldukça ilgi çekmektedir. Son yaşanan finansal kriz,...
 
 
Teoman Gülseven
Kasım 2013
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Finans matematiği dersi, finansal işlemlerin yapılabilmesi için gereken temel matematiksel bilgileri öğrencilere kazandırmaya yönelik bir ders. Kitap bu amaçla finansal işlemleri içeren temel...
 
 
Ahmet Kızıl, Macide Şoğur, Nurdan Örsçelik
Mayıs 2013
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap en son yasal düzenlemeler çerçevesinde, dış ticarette rolü olan kurumların görev ve yetkilerini, ithalat ve ihracat işlemlerini, ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin...
 
 
 65 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017