Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 92 ürün | 41-60    Sıralama
 
Fikret Eren, Veysel Başpınar
Eylül 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren, İsviçre Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliklerden Toprak hukukuyla ilgili olanlar kitapta gerekli şekilde açıklanmıştır. Aynı şekilde, 01.01.2012 tarihinde...
 
 
Gürsel Öcal Dörtgöz
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta tapu müdürlüklerinde yapılan tüm tapu işlemleri sade ve anlaşılır şekilde, herkesin anlayacağı bir dille açıklanmıştır. Her işlemin altında resmi senet ve tescil istem belgesi örnekleri...
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın bu baskısı, mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. İlk baskının yapıldığı tarihten bu yana geçen zaman içerisinde gerçekleşen mevzuat değişiklikleri...
 
 
Ali Elbeyoğlu
Ocak 2014
44.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülkiyet ihlallerinin AİHM kararlarıyla düzeltilmesi ülkemize çok daha pahalıya mal olmakta ve ayrıca devlete olan güveni de oldukça sarsmaktadır. Gerek emvali metruke ve gerekse kadastro...
 
 
Mehmet Şengül
Ekim 2013
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşınmazlar üzerinde ayni hakkın varlığını gösteren ve bu çerçevede hak ve işlem güvenliğini sağlayan bir vasıta olarak aleniyet, taşınmaz hukukunun en önemli konularından birini teşkil etmektedir....
 
 
Vehbi Umut Erkan
Eylül 2013
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında, "Türk Medeni Kanunu'nda Kendi Malzemesini Kullanarak Haksız Yapı Meydana Getirilmesi"nin önemi, tarihsel...
 
 
Hüseyin Koçak
Eylül 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Tapu-fen işlemleri, kadastro çalışmaları sonucu oluşturulan parsellerin üzerinde, mal sahiplerinin talepleri sonucu, meydana getirilen değişikliklerin, kadastro haritalarına ve tapu siciline...
 
 
Cüneyt Pekmez
Temmuz 2013
46.30 TL
Sepete Ekle
   
Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu" adlı bu eserde yazar, tapu sicilinin tutulması faaliyetinin görünüm şekillerinden yola çıkarak, zarar gören kişilerin hukukun çizdiği sınırlar...
 
 
Celal Aras
Mayıs 2013
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, 6831 Sayılı Orman Kanununun orijinal metni ve bunda değişiklik yapan 31 adet Yasa, Orman Kanunu’nun 6. Maddesiyle Devlet Ormanlarına ait her çeşit işleri yapmakla yetkili kılınan Orman...
 
 
Gürsel Öcal Dörtgöz
Şubat 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta, tapu ve kadastro ile ilgili çok sayıda talimat ve yorum konularına göre tasniflenerek bir araya getirilmiştir. Metnin altında tarih ve sayıları yazılı olanlar, Tapu ve Kadastro Genel...
 
 
Nuray Ekşi
Temmuz 2012
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Yabancıların hangi şartlarla taşınmaz mal edineceğine ilişkin hükümlerin uygulanması açısından iktisap anı önem taşımaktadır. Bu bakımdan, yabancıların, ister satın alma isterse de miras yoluyla...
 
 
Zekeriya Yılmaz
Haziran 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada, orman rejimi veya orman sınırları dışına çıkarmanın tarihî süreçteki seyrini, bu konuda yapılan anayasa ve kanun değişikliklerini, bu değişikliklerin olumlu veya olumsuz etkileri; Orman...
 
 
Turan Ateş
Haziran 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Yaşadığımız yüzyıl insan hakları çağı olarak adlandırılmaktadır. Günümüz hukuk sistemlerinde sağlıklı, bir doğal ortamda yaşamak insan hakları arasında sayılır. Bitkilerin, ağaçların ve ormanların...
 
 
Cemil Temel, Taner Özülkü
Ağustos 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, tapu iptalinden doğan tazminat davalarının temelini oluşturan mülkiyet, taşınmaz, tapu sicili, tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu, tapu iptal ve...
 
 
Atilla Coşkun
Kasım 2010
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Tapu Sigortası konusu Türkiye'de bilinen bir konu değil. Bugüne dek bu konuda yapılmış olan yayınlar, tapu sigortası konusunun yalnızca birkaç yönüne değinen, tanıtıcı nitelikte bir iki kısa...
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Ekim 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Tescil–Tapu İptali ve Tescil Davaları isimli bu kitabım, daha önce yayımlanan Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Davaları ve Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması isimli...
 
 
Şebnem Akipek
Eylül 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Mehmet Dursun
Temmuz 2010
25.00 TL
Sepete Ekle
   
"Orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin (2/b) hukuki durumu" Türk Hukuku'nda bu alanda yazılmış ender çalışmalardan birisidir. Orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin ne şekilde...
 
 
M. Altuğ İmamoğlu
Nisan 2010
55.00 TL
Sepete Ekle
   
4721 sayılı Medeni Kanunun 1007 nci maddesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin...
 
 
Mehmet Handan Surlu
Mart 2009
102.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%41)
Sepete Ekle
   
Kişisel Hak hukukumuzda önemli yer tutar ve bu haktan kaynaklanan uyuşmazlıklara da uygulamada çokça rastlanır. Bu tür davaların yoğunluğunu da kişisel hak kaynaklı tapu iptal davaları oluşturur. Bu...
 
 
 92 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.