Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 94 ürün | 1-20    Sıralama
 
Hasan Ateş
Ocak 2017
14.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile Türkiye'nin çevre kuşak bölgelerinde yaşanan kriz, diplomatik gerilim ve çatışmaların, Türkiye'ye etkisi Vekâlet Savaşı Stratejisi boyutunda ve farklı bakış açısı ile ele...
 
 
Rıfat Yıldız, Ertuğrul Yıldırım
Ocak 2017
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap bir yöntem kitabıdır. Bu nedenle belli zaman aralıklarında ilgili düşünce ve teknik yeniliklerin takip edilmesi ve gelişmelerin yansıtılmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Verdiğimiz...
 
 
Faik Ardahan
Mart 2016
17.50 TL
Sepete Ekle
   
Daha mutlu bir yaşam için, zaman başta olmak üzere diğer tüm kaynakları etkin, verimli kullanmalı ve yönetmelidir. Hedefler belirlenmeli, adım adım ona ulaşmak için nitelikli çaba harcamalı. Herhangi...
 
 
İrfan Mısırlı
Mart 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Sözlü iletişimde, düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı ve anladığı arasında fark...
 
 
Cavit Yavuz
Şubat 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Halkla ilişkiler çalışmalarıyla; kişi ve kuruluşlar, ülkeler kendileri hakkında olumlu imajın gelişmesini sağlamakta, insanları bilinçaltına yerleşmeye çalışmaktadırlar. Bir siyasi partinin lideri...
 
 
Alptekin Sökmen
Ocak 2016
16.20 TL
Sepete Ekle
   
Meslek Etiği kitabında yedi bölüme yer verilmiştir. Kitabın ilk bölümünde, ahlâk kavramı, gelişimi ve unsurlarına yer verilmiş, ayrıca ahlaki gelişim kuramları incelenmiştir. İkinci bölümde etik...
 
 
Güngör Şahin
Ocak 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, realist yaklaşıma uygun bir şekilde, gerektiğinde güç kullanmak suretiyle, Batı Bloğunun güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde...
 
 
Bayram Bayraktar
Ocak 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
1878 Berlin Kongresi’nden Günümüze Ulus Devletlerin İnşa Sürecinde Büyük Güçler ve Türkiye başlıklı bu inceleme yaklaşık yirmi yılı aşkın geçmişi bulunan araştırmaların ve uzmanlık birikiminin bir...
 
 
Hasan Ateş
Ocak 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir alanın bilim olabilmesi için öncelikle tarihinin bilinmesi, derinlemesine incelenmesi, felsefesinin ortaya konularak fikri altyapısının geliştirilmesi gereklidir. Ülkemizde maalesef istihbarat...
 
 
Okan Yaşar
Ocak 2016
12.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışanları örgüt içerisinde birer araç olarak görmeye son veren, örgüt üyelerini karar veren ve sorun çözen kişiler olarak algılayan ve zihni süreçlerinin önemli olduğunu varsayan gerek yönetim...
 
 
Emel Bahar
Ocak 2016
17.50 TL
Sepete Ekle
   
İletişim çağı adı da verilen bu dönemde, özel ve mesleki yaşamda başarılı olmanın yolu insanın kendisiyle ve diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesinden geçmektedir. Bu çalışma, iş yaşamına...
 
 
Alptekin Sökmen, Serdar Tarakçıoğlu
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Mesleki Etik kitabı, toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde, ahlâk kavramı, gelişimi ve unsurlarına yer verilmiş, ayrıca ahlâki gelişim kuramları incelenmiştir. İkinci bölümde etik...
 
 
Fatih Kırışık, Özcan Sezer
Aralık 2015
21.60 TL
Sepete Ekle
   
Radikal ekoloji çerçevesinde gerçekleşen çevreci hareketlerin belli bir yönelimini ortaya koymak son derece güç olsa da derin ekoloji, tinsel mistik ekoloji, toplumsal ekoloji, eko feminizm, eko...
 
 
Metin Kozak
Ekim 2015
17.50 TL
Sepete Ekle
   
Bilgi eksikliği ya da yanlış yönlendirilme gibi nedenlerden dolayı, araştırmacının uygulama aşamasında yöntem konusunda önemli bir sorun ile karşı karşıya kalması olasılık dahilindedir. Böylesine bir...
 
 
Bayram Bayraktar
Ekim 2015
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap; Giriş ve sekiz ayrı bölümden oluşmaktadır. Girişte Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısında zaman içinde dinamizmini ve dolayısıyla rekabet yeteneğini nasıl kaybettiği konusu üzerinde...
 
 
Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan
Temmuz 2015
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşam bir yandan kolaylaşmakta ama aynı zamanda bir o kadar da karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle her gün daha karmaşık hale gelen yaşamı kolaylıkla yaşayabilmek için,...
 
 
Orhan Doğan
Nisan 2015
17.50 TL
Sepete Ekle
   
Spor psikolojisinin, gerek bir spor bilimi olarak, gerekse bir psikoloji dalı olarak önemi artmaktadır. Bunda sporun kitlelere yayılması kadar, bilimsel gelişmeler ve spora yüklenen anlamlar da...
 
 
Fatma Lorcu
Nisan 2015
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, araştırmacı ve/veya öğrencilerin, sosyal bilimler alanından geldiği ve belirli bir istatistik altyapısı olduğu varsayılarak konular ele alınmıştır. Kitapta ilk olarak bilimsel araştırma...
 
 
Şaban Köktürk
Mart 2015
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Babil Kulesi efsanesine göre, Tanrıya ulaşmak için Babil Kulesini inşaa eden ve tek dil konuşan insanlar bu kulenin yapımı sırasında dil ortaklığını kaybetmekle cezalandırılmış ve tek dil çatısı...
 
 
Hasan Tutar
Şubat 2015
17.50 TL
Sepete Ekle
   
Psikiyatride doktorlar, insanların kendi küçük dünyalarından hastalıklarına dair hikâyeler, kesitler (anamnez) alarak, hastanın kendi gerçeğinden teşhise varmaya çalışırlar. Bu çalışmada aynı...
 
 
 94 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017