Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 26 ürün | 1-20    Sıralama
 
Oral Sander
Haziran 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede incelemiş, uygarlık tarihi, kültür...
 
 
Oral Sander
Mart 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Siyasi Tarih'in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor. Türkiye'de...
 
 
Ruşen Keleş, Aykut Çoban, Can Hamamcı
Aralık 2015
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Önce gelişme, sonra çevre" yaklaşımı, zamanla yerini "gelişme ve çevre arasında denge" düşüncesine bıraktıysa, bunda, konuya sahip çıkılmasının önemi büyük. Bu anlayış değişikliğine karşın, zengin...
 
 
Ruşen Keleş
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta, üçüncü dünya ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu kentleşme, konut, gecekondu, arsa spekülasyonu, imar ve çevre sorunları, nedenleri ve çözüm yollarıyla birlikte ele alınıyor. Ülke...
 
 
Mircea Eliade
Aralık 2014
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Mircea Eliade'nin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan ilk yapıttır. Bugün elimizde çeşitli şamanizmlere ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin...
 
 
Alaeddin Şenel
Nisan 2014
74.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu yapıtta insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerdekinden farklı. UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge Kİtabevi Yayınları) yayını doğrultusunda,...
 
 
Sami Selçuk
Nisan 2014
11.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hak ve özgürlüklerinin var olma koşulları, insanın insan olarak doğmuş olmasından, yani kendisinden kaynaklanır; asla devletle birlikte doğmaz. Devletin bu hak ve özgürlükleri geçerli ya da...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları
Ekim 2013
26.00 TL
Sepete Ekle
   
- Demokrasi nedir? - Demokratik yapılar ve mekanizmalar nelerdir? - Demokrasinin, tek kişinin ya da kitlelerin tiranlığına dönüşmesi nasıl engellenir? - Bireyin devlet karşısındaki yeri...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker
Mart 2013
24.00 TL
Sepete Ekle
   
Dinin devlet denetimi altına sokulması laik bir uygulama mıdır? Protestanlık, inanç özgürlüğünden yana bir hareket midir? - Rönesans, "eski"nin yeniden doğuşu mudur? Yoksa geçmişten...
 
 
İbrahim Ö. Kaboğlu
Mart 2013
19.00 TL
Sepete Ekle
   
Hangi insan hakları? 'yarı' belgesel niteliğinde, çünkü eksik ya da çarpıtılmış eski gazete haberlerinde veya mevcudiyeti şüpheli İHDK arşivlerinde bulamayacağınız belge ve bilgiler...
 
 
İbrahim Ö. Kaboğlu
Kasım 2012
18.00 TL
Sepete Ekle
   
“Anayasa, toplumun özgeçmişi olabilir mi?” Bu soruya verilecek yanıt, bu kitapta tartışılan konuları anlamlı kılar. Eleştirel bakış açısıyla kaleme alınan anayasa yazıları, geniş anlamında...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker
Mayıs 2011
18.00 TL
Sepete Ekle
   
- Devlet iktidarı, meşruluğu Tanrı'dan mı, yoksa toplumdan mı alır? - Siyaset, insanların iyiliğini amaçlayan katılıma açık bir faaliyet midir, yoksa sadece iktidarı ele geçirmeyi mi...
 
 
Denis Mcquail, Sven Windahl
Aralık 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi süreci olarak düşünülüyordu; ancak günümüzde temel model konusunda yaşanan değişimler, kitle iletişiminin toplumdaki...
 
 
Taner Timur
Ekim 2010
16.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, uzun bir yürüyüşün öyküsü ve sosyolojisidir: Sir-Derya ve Aral gölü kıyılarından Avrupa ortalarına doğru yönelen fetihçi bir yürüyüşün... Yerleşme alanı ve ganimet özlemiyle, cihad...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları
Ekim 2010
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Halkın egemenliğiyle bezenmiş devlet, özünde demokrasiyi barındıran ve tam anlamıyla "bir" olan devlettir; ya da halk kavramının yerine ulus kavramının kullanılmasıyla birlikte "ulus-devlet" diye...
 
 
A. Selami Sargut, Şükrü Özen
Ekim 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Çağdaş yaşamın egemen unsuru olan örgütler, yirminci yüzyılın başlarından günümüze dek araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Önceleri, örgütlerin nasıl yönetilmesi gerektiği sorusuna yoğunlaşan...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker
Ekim 2009
17.00 TL
Sepete Ekle
   
Egemenliği içeren modern devlet, XVI. yüzyıl sonlarından başlayarak XVII. yüzyıl boyunca çeşitli kuramcıların katkılarıyla düşünülebilir bir olgu haline gelir. Egemenliği tek kişinin, kralın...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Filiz Çulha Zabcı, Reyda Ergün
Eylül 2009
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Ulus-devletin düşünülebilir olması için, ondan önce var olanın, yani feodalitenin üstyapısal kurumu kral-devletin yadsınması gerekmektedir. Spinoza, Locke, Voltaire ile Montesquieu gibi düşünürler,...
 
 
Elliott Sober
Ağustos 2009
34.00 TL
Sepete Ekle
   
Yakın zamanda biyoloji felsefesi, "özel" bilimlerin felsefeleri arasında en dramatik gelişmelere sahne oldu. Bu kitabın ikinci baskısında, Elliott Sober okuyucuya bu gelişmelerin en önemlilerini...
 
 
William H. McNeill
Eylül 2008
59.00 TL
Sepete Ekle
   
William H. McNeill'in 1967'deki ilk baskısından sonra tarihin akışını 1999'a dek getirdiği yapıtının dördüncü baskısı Alâeddin Şenel tarafından yeniden çevrildi. Dünya Tarihi, öğrenciler...
 
 
 26 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017