Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 51 ürün | 1-20    Sıralama
 
Oktay Uygun
Ekim 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları, tarihsel süreçte...
 
 
Ömer Faruk Gök
Eylül 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Şiddetin gün geçtikçe artan dozu hepimizde büyük bir şaşkınlığa ve korkuya neden oluyor. Terör çağının ortasına doğru hızla çekilen dünyada şiddet, haber bültenlerinde ve sokaklarımızda daha çok ve...
 
 
Ece Göztepe
Temmuz 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları doğrultusunda Avrupa Konseyi bünyesindeki insan haklarını koruma mekanizmasını, bir iyi-örnek olarak Almanya'yı ve Türkiye'yi...
 
 
Oktay Uygun
Şubat 2017
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Demokrasi günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşmış ve en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmüştür. Bu durum, demokratik rejimin niteliği hakkında görüş birliğinin oluştuğu anlamına gelmiyor. Dünya...
 
 
Aslan Delice
Aralık 2016
29.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğru bir insan, toplum ve değer tanımıyla içeriği doldurulmadıkça demokrasiler, siyasal seçkinlerin, iktisadi seçkinlerin hizmetinde olduğu bir yönetim tarzı olmaktan kurtulamaz. Çalışma boyunca...
 
 
Recep Ersel Erge
Aralık 2016
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir başvuruyu ihlal tespiti ile sonuçlandırırsa, diğer bazı şartların da gerçekleşmesi halinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 41. maddesine göre hakkaniyete...
 
 
Mehmet Utku Öztürk
Temmuz 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma, 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs sabahından 1961 Anayasası'nın halkoyu ile kabul edilip yürürlüğe girdiği tarihe kadar sürdürdüğü devlet...
 
 
Numan Tekelioğlu
Nisan 2016
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bugünün pazarlama dünyasının en önemli enstrümanlarından birisi reklamdır. Ürün veya hizmetlerin tanıtımı, ona aşinalık kazandırılması reklamların bilinen fonksiyonudur. Görsel, yazılı veya işitsel...
 
 
Alper Işık
Nisan 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde yurttaşlık müslüman olan-olmayan ekseninde bir karşılık bulmuştur. İmparatorluğun gerileme dönemine girmesiyle birlikte kapitülasyonlarla mücadele...
 
 
Ebru Karaman
Nisan 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
21. yüzyıl Türkiye'sinde, hala çözülememiş bir sorun olan "kadın temsili", toplumun her alanında karşımıza çıkmakta ve demokratik meşruiyeti sorgulamamıza neden olmaktadır. Türk kadını,...
 
 
Ali Rıza Çam
Aralık 2015
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza soruşturmasının en temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi ve adaletin zamanında tesisi için adli kolluğun iyi bir şekilde yapılanması ve çalışması gereklidir. Fakat uygulamada...
 
 
Rabia Beyza Candan
Eylül 2015
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Son zamanlarda giderek yoğunlaşan bir şekilde liberal demokrasilerin içine düştüğü krizden söz edilmektedir. Söz konusu kriz dolayısıyla liberal demokrasiler artık ihtiyaçlara tam manasıyla cevap...
 
 
Ali Saçar
Eylül 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, uluslararası yargı organlarının yargı yetkisinin bir unsuru olan danışma görüşlerinin İnsan Hakları Hukuku’ndaki işlevi, bu işlevin yerine getirilmesini sağlayan süreç ve danışma...
 
 
Alişan Çapan
Temmuz 2015
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı kapsamında kaleme alınmış "Isaiah Berlin'in Özgürlük Düşüncesi: Negatif Özgürlük - Pozitif Özgürlük...
 
 
Tevfik Sönmez Küçük
Nisan 2015
55.00 TL
Sepete Ekle
   
En genel ifadeyle partilerin iç düzen ve işleyişlerinin demokratik esaslara uygun olması anlamına gelen parti içi demokrasi, siyasi partiler hukukunun en güncel kavramlarından biri olarak ortaya...
 
 
Yunus Heper
Ocak 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
18. yüzyılın sonlarından itibaren Türkler, parçalanma ve çöküşler çağını yaşamaya başladı. Devlet ve millet hayatında yaşanan sarsıntılar, devletin, milletin ve ülkenin bekasının temini kaygısını...
 
 
Şule Özsoy Boyunsuz
Haziran 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, parlamento önünde siyasi sorumluluğu bulunan kabinenin, halk tarafından seçilmiş ancak siyasi güç kullanmayan cumhurbaşkanı ile birlikte var olduğu hükümet sistemlerine yakından...
 
 
Ayşe Aydın Şafak
Nisan 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Ataerki, yasa yapım sürecine, hukuk ders kitaplarına, doktrine ve mahkemelerin her derecesine hâkimdir. Toplumsal yapıyı ve doğrudan kadınların hayatlarını etkileyen hukuk alanında ataerkiyle...
 
 
Leyla Keser Berber
Ocak 2014
22.50 TL
Sepete Ekle
   
'Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık' bilgi teknolojileri ve internetin kullanımı yaygınlaştıkça, ticari hayatın aktörlerine, kullanıcılara daha nitelikli ve özelleştirilmiş bir içerikle reklam...
 
 
Selman Öğüt
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması meselesi uluslararası hukukun en tartışmalı konularından biridir. Yeniden yapılandırma isteklerinin başlangıcını Birleşmiş Milletler örgütünün...
 
 
 51 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017