Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 88 ürün | 1-20    Sıralama
 
Hasan Tutar
Şubat 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
   
Büro Yönetimim ve İletişim Teknikleri adlı bu çalışma iki temel alandan oluşmaktadır. Bunlardan ilki "Büro Yönetimi", diğeri "İletişim Teknikleri"dir. Bu çalışmada öncelikle kamu veya özel sektör...
 
 
Rıfat Yıldız, Ertuğrul Yıldırım
Ocak 2017
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap bir yöntem kitabıdır. Bu nedenle belli zaman aralıklarında ilgili düşünce ve teknik yeniliklerin takip edilmesi ve gelişmelerin yansıtılmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Verdiğimiz...
 
 
Menekşe Tarhan Öztoprak, Hakan Koç
Kasım 2016
19.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, yazılı iletişim türünün bir bölümünü oluşturan yazışma teknikleri konusunda, detaylı bir çalışma yapılmış ve tüm başlıklar örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Resmi Yazışmalar bölümünde...
 
 
Yücel İslam
Ekim 2016
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde, kamu veya özel sektörde yer alan bütün örgütler faaliyetlerini kayıt altına almak zorundadırlar. Yasal zorunluluklar, örgütsel hedeflere ulaşa-bilme, örgütsel ya da kişisel hakların...
 
 
Hasan Tutar
Ekim 2016
19.90 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada temel sekreterlik bilgileri üzerinde durulmaktadır. Sekreterlik mesleğine giriş niteliğinde olan bu eserde, sekreterlik mesleğini klasik anlayışın ötesine geçerek, yönetsel ve uzmanlık...
 
 
Doç. Dr. Ayhan Gökdeniz, Yrd. Doç. Dr. Yakup Dinç
Ekim 2016
19.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda ülkemizde turizm faaliyetlerinde meydana gelen hızlı gelişme, sektörde kalifiye eleman sorununu gündeme getirmiştir. Bugün turizm alanında gerek örgün, gerekse yaygın eğitim veren kurum...
 
 
Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli
Ekim 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilgi verirken, ikna ederken, eğlendirirken sunum yapıyoruz aslında. Sunuma ilişkin ne biliyoruz?, Sunumun konusundan, şeklinden, yapılandırılmasından, başlangıcından bitirilmesine,...
 
 
İrfan Mısırlı
Ekim 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, temel sosyal davranış bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmış, bunun yanında protokol kuralları hakkında da geniş bilgiye yer...
 
 
Hasan Tutar
Eylül 2016
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Her dönemde olduğu gibi, kriz dönemlerinde de başarı insana bağlıdır. Başarıya ulaşmak için, lidere ve liderin değişimi algılayabilecek ve yönetebilecek yeteneğe sahip olmasına ihtiyaç var. Liderin...
 
 
Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar, Arzu Özkanan
Eylül 2016
33.90 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde iş yaşamı ve büro yönetimi kavramının yeniden tanımlanması ile bu alanda yayınlana kitaplarda güncellenme gereksinimi doğmuştur. Çağdaş yönetim yaklaşımları, ilkeleri ve kurumsal–...
 
 
Dilaver Tengilimoğlu, Aysel Köksal
Eylül 2016
39.90 TL
Sepete Ekle
   
Sağlıkta Dönüşüm Programındaki son değişiklikleri de kapsayacak şekilde, gözden geçirilmiş 4. baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Tıp Sekreterliği" veya "Tıbbi Dokümantasyon ve...
 
 
Bekir Değirmenci
Mart 2016
26.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Liselerinde ve MYO’larda bizzat vermiş olduğu meslek derslerinden biri olan “Yönetici Asistanlığı” derslerinde edinmiş olduğu mesleki tecrübelerden ve dersler...
 
 
Melih Topaloğlu, Hakan Koç
Mart 2016
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Modern yönetim anlayışı, uzmanlaşma ve bölümlendirme kavramlarının önemini arttırmıştır. Bu açıdan bakıldığında büro yönetimi kavramı ve temel ilkeleri genişlemiş ve yeni bir boyut...
 
 
Menekşe Tarhan Öztoprak
Mart 2016
17.90 TL
Sepete Ekle
   
Sekreterlik mesleğine giriş niteliğinde olan bu kitap, Sekreterlik Kavramı ve Sekreterliğin Tarihsel Gelişimi, Sekreterlik Türleri ve Organizasyondaki Yeri, Sekreterin Nitelikleri, Sekreterlik...
 
 
Nihat Aytürk
Mart 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Protokol, kamusal yaşamda yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında her düzeydeki yöneticiler ile yönetici adaylarının;...
 
 
Nihat Aytürk
Ocak 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamusal ve kurumsal yaşamda (iş ortamında) resmî yazışma, konuşma ve görüşmeler; toplantı, tören ve törensel etkinlikler; davet, ziyaret ve ziyafetler; tüm iş ve ilişkiler biçim ve yöntem...
 
 
Ramazan Göral
Aralık 2015
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada olması gerektiği gibi yönetim ve organizasyon konularına yer verilmiştir. Ancak bu çalışmanın "Büro Yönetimi ve Organizasyonu" adını taşıyor olması sebebiyle, büro sistemine, büro...
 
 
Nihat Aytük
Kasım 2015
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Kurumların ve işletmelerin örgütsel ve yönetsel altyapısını oluşturan bürolar ve bu bürolarda çalışanlar, o kurumun ve işletmenin temeli ve vitrinidir. Bu yüzden büro yöneticilerinin ve...
 
 
Niyazi Karasar
Ekim 2015
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında; kitap yazımında; yazılı belgelerden yararlanabilmede; bu yöntemlerin...
 
 
Öznur Koç
Şubat 2015
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kurum ve kuruluşların iş süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasında önemli bir faktör olan iletişim ve iletişim biçimleri, hem bireysel hem de kurumsal ilişkilerin gelişmesinde büyük bir role sahiptir....
 
 
 88 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017