Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Örneklerle
Algoritma ve C# Programlama
Haziran 2014 / 1. Baskı / 262 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül 2016 39.00 TL -     Sepete Ekle
   

Kitap programlamaya yeni başlayanları da kapsayacak şekilde, programlama ile ilgilenen, günümüzün tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri olan C# dilini öğrenmek isteyen, Bilgisayar Programlama dersini alan tüm eğitim kurumları öğrencilerine yönelik sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Kitabı bitirdiğinizde, programlama mantığını ve C# programlama dilini öğrenebileceksiniz.

Kitap içerisinde temel kavramlar, algoritmalar, akış diyagramları, C# Konuları ve C# ile gerçekleştirilmiş örnekler yer almaktadır. Ayrıca C# diline ait komut ve ifadelerin daha iyi kavranabilmesi için programın kullanılışları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Tüm konularda kolaydan zora doğru analiz edilerek çözülmüş örneklere ve konu içlerinde konuların daha iyi kavranabilmesi için çalışma sorularına ve 115’i çözümlü 168 Örnek Çalışmaya yer verilmiştir. Örnek çalışmalar C# derleyicisi tarafından derlenmiş olup, ekran çıktılarına kitap içerisinde yer verilmiştir.

Eser, üniversitelerde okutulmakta olan temel seviyedeki “Temel Programlama, Algoritmalar” derslerine uygun olarak hazırlanmış olmasına rağmen, algoritmaları ve C# dilini kendi kendine öğrenmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Akış Diyagramları
Değişkenler ve Veri Türleri
Tür Dönüşümleri
C# Programlama Dilinde Operatörler
Kontrol Deyimleri
Döngü Deyimleri
Metotlar
Programlama Hataları
Dosyalama İşlemleri
Veritabanı İşlemleri
C# Uygulama Örnekleri
Barkod: 9789750229169
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 18x23
Sayfa Sayısı: 262
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Bölüm 1
TEMEL BİLGİLER
1.1. BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAR  15
1.2. PROGRAMLAMA DİLLERİ  15
1.3. DERLEYİCİ  17
Bölüm 2
ALGORİTMA
2.1. ALGORİTMA NEDİR?  19
2.2. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TANIMLAR  22
2.2.1. Değişken  22
2.2.2. Aktarma  23
2.2.3. Sayaç  23
2.3. ALGORİTMA YAZIM KURALLARI  24
2.4. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  25
2.4.1. Matematiksel Operatörler  25
2.4.2. Karşılaştırma Operatörleri  27
2.4.3. Mantıksal İşlem Operatörleri  29
2.5. ALGORİTMA ÖRNEKLERİ  33
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMLARI
3.1. AKIŞ DİYAGRAMI SEMBOLLERİ  43
3.2. SEMBOLLERİN KULLANIMI  44
3.2.1. Başla / Dur  44
3.2.2. Veri Girişi  44
3.2.3. İşlem  44
3.2.4. Karar  45
3.2.5. Döngü  45
3.2.6. Çıktı  45
3.2.7. Bağlayıcı  46
3.3. AKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ  46
Bölüm 4
C# İLE PROGRAMLAMA
4.1. GİRİŞ  51
4.1.1. .Net Teknolojisi  51
4.1.2. Uygulamaların Derlenmesi  51
4.1.3. Ortak Tür Sistemi  53
4.1.4. Ortak Dil Özellikleri  53
4.1.5. C# Dilinin Yapısı  53
4.1.6. Proje Oluşturma  54
4.2. DEĞİŞKENLER VE TEMEL VERİ TÜRLERİ  57
4.2.1. Değişkenler  57
4.2.2. Değişkenleri isimlendirme  57
4.2.3. Veri Türleri  58
4.2.4. Değişkenleri Tanımlama  59
4.2.5. Değişkenlerin Yaşam Alanı  63
4.2.6. Sabitler  64
4.2.7. Bellek Bölgeleri  64
4.2.8. Değer Tipli ve Referans Tipli Veri Türleri  64
4.3. TÜR DÖNÜŞÜMLERİ  69
4.4. BOXİNG VE UNBOXİNG KAVRAMLARI  72
4.5. ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  73
4.5.1. Formatlı Çıkış İşlemleri  74
4.6. VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ  77
4.7. AÇIKLAMA SATIRLARI  79
4.8. C# PROGRAMLAMA DİLİNDE OPERATÖRLER  80
4.8.1. Matematiksel Operatörler  80
4.8.2.Karşılaştırma Operatörleri  84
4.8.3. Mantıksal Operatörler  85
4.8.4. Aktarma ve İşlemli Aktarma Operatörleri  92
4.8.5. Birleştirme Operatörleri  94
4.8.6. Bitsel Operatörler  95
4.8.7. is ve as Operatörleri  97
4.9. KONTROL DEYİMLERİ  97
4.9.1. IF Else Deyimi  98
4.9.2. Switch – Case Deyimi  103
4.10. DÖNGÜ DEYİMLERİ  105
4.10.1. For Döngüsü  105
4.10.2. while Döngüsü  109
4.10.3. do – while Döngüsü  109
4.10.4. Foreach Döngüsü  110
4.10.5. Break, Continue deyimleri  111
4.11. DİZİLER  114
4.11.1. Çok Boyutlu Diziler  116
4.11.2. Array (dizi) Sınıfı Metotları  123
4.12. LİSTELER  125
4.13. METOTLAR  128
4.13.1. Metotların Oluşturulması  128
4.13.2. Hazır Metotlar  133
4.13.3. Metotların Aşırı Yüklenmesi  141
4.13.3. Özyinelemeli Metotlar (Recursive)  143
4.14. ENUM SABİTLERİ  144
4.15. SINIFLAR  146
4.15.1. Kapsülleme  149
4.15.2. get ve set Anahtar Sözcükleri  150
4.15.3. Yapıcı Metotlar  151
4.15.4. Yıkıcı Metotlar  153
4.15.5. Kalıtım  154
4.15.6. Override Metotlar  155
4.15.7. abstract Anahtar Sözcüğü  157
4.16. YAPILAR  158
4.17. ARAYÜZLER  160
4.18. TEMSİLCİLER  164
4.19. OPERATÖRLERİN AŞIRI YÜKLENMESİ  166
4.20. İSİM ALANLARI  173
4.21. ÇOK KANALLI İŞLEMLER  174
4.22. PROGRAMLAMA HATALARI  175
4.22.1. Yazım Hataları (Syntax Error)  175
4.22.1. Çalışma Zamanı Hataları (Run-Time Error)  175
4.22.3. Mantıksal Hatalar (Logic Error)  176
4.22.4. Hata Yakalama  178
Bölüm 5
DOSYALAMA İŞLEMLERİ
5.1. GİRDİ/ÇIKTI İŞLEMLERİ (I/O)  183
5.2. KLASÖR İŞLEMLERİ  183
5.3. DOSYA İŞLEMLERİ  185
5.4. DOSYADAN OKUMA İŞLEMİ  187
5.4.1. Karakter Okuma  187
5.4.2. Metin Okuma  189
5.5. DOSYAYA YAZMA  191
5.5.1. Karakter Yazma  191
5.5.2. Metin Yazma  193
Bölüm 6
VERİTABANI İŞLEMLERİ
6.1. GİRİŞ  195
6.2. SQL KOMUTLARI  195
6.2.1. Veri Çekme  195
6.2.2. Veri Silme  197
6.2.3. Kayıt Ekleme  197
6.2.4. Kayıt Güncelleme  197
6.3. C# ile Veritabanı  198
6.3.1. Veritabanı Bağlantısı  199
6.3.2. Veritabanını Açma/Kapama  199
6.3.3. Komut Nesnesi Oluşturma ve Gönderme  199
6.3.4. OleDbDataReader Sınıfı  200
Bölüm 7
C# UYGULAMA ÖRNEKLERİ
7.1. UYGULAMALAR  205
Çalışma Soruları  255
Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  259
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Bölüm 1
TEMEL BİLGİLER
1.1. BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAR  15
1.2. PROGRAMLAMA DİLLERİ  15
1.3. DERLEYİCİ  17
Bölüm 2
ALGORİTMA
2.1. ALGORİTMA NEDİR?  19
2.2. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TANIMLAR  22
2.2.1. Değişken  22
2.2.2. Aktarma  23
2.2.3. Sayaç  23
2.3. ALGORİTMA YAZIM KURALLARI  24
2.4. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  25
2.4.1. Matematiksel Operatörler  25
2.4.2. Karşılaştırma Operatörleri  27
2.4.3. Mantıksal İşlem Operatörleri  29
2.5. ALGORİTMA ÖRNEKLERİ  33
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMLARI
3.1. AKIŞ DİYAGRAMI SEMBOLLERİ  43
3.2. SEMBOLLERİN KULLANIMI  44
3.2.1. Başla / Dur  44
3.2.2. Veri Girişi  44
3.2.3. İşlem  44
3.2.4. Karar  45
3.2.5. Döngü  45
3.2.6. Çıktı  45
3.2.7. Bağlayıcı  46
3.3. AKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ  46
Bölüm 4
C# İLE PROGRAMLAMA
4.1. GİRİŞ  51
4.1.1. .Net Teknolojisi  51
4.1.2. Uygulamaların Derlenmesi  51
4.1.3. Ortak Tür Sistemi  53
4.1.4. Ortak Dil Özellikleri  53
4.1.5. C# Dilinin Yapısı  53
4.1.6. Proje Oluşturma  54
4.2. DEĞİŞKENLER VE TEMEL VERİ TÜRLERİ  57
4.2.1. Değişkenler  57
4.2.2. Değişkenleri isimlendirme  57
4.2.3. Veri Türleri  58
4.2.4. Değişkenleri Tanımlama  59
4.2.5. Değişkenlerin Yaşam Alanı  63
4.2.6. Sabitler  64
4.2.7. Bellek Bölgeleri  64
4.2.8. Değer Tipli ve Referans Tipli Veri Türleri  64
4.3. TÜR DÖNÜŞÜMLERİ  69
4.4. BOXİNG VE UNBOXİNG KAVRAMLARI  72
4.5. ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  73
4.5.1. Formatlı Çıkış İşlemleri  74
4.6. VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ  77
4.7. AÇIKLAMA SATIRLARI  79
4.8. C# PROGRAMLAMA DİLİNDE OPERATÖRLER  80
4.8.1. Matematiksel Operatörler  80
4.8.2.Karşılaştırma Operatörleri  84
4.8.3. Mantıksal Operatörler  85
4.8.4. Aktarma ve İşlemli Aktarma Operatörleri  92
4.8.5. Birleştirme Operatörleri  94
4.8.6. Bitsel Operatörler  95
4.8.7. is ve as Operatörleri  97
4.9. KONTROL DEYİMLERİ  97
4.9.1. IF Else Deyimi  98
4.9.2. Switch – Case Deyimi  103
4.10. DÖNGÜ DEYİMLERİ  105
4.10.1. For Döngüsü  105
4.10.2. while Döngüsü  109
4.10.3. do – while Döngüsü  109
4.10.4. Foreach Döngüsü  110
4.10.5. Break, Continue deyimleri  111
4.11. DİZİLER  114
4.11.1. Çok Boyutlu Diziler  116
4.11.2. Array (dizi) Sınıfı Metotları  123
4.12. LİSTELER  125
4.13. METOTLAR  128
4.13.1. Metotların Oluşturulması  128
4.13.2. Hazır Metotlar  133
4.13.3. Metotların Aşırı Yüklenmesi  141
4.13.3. Özyinelemeli Metotlar (Recursive)  143
4.14. ENUM SABİTLERİ  144
4.15. SINIFLAR  146
4.15.1. Kapsülleme  149
4.15.2. get ve set Anahtar Sözcükleri  150
4.15.3. Yapıcı Metotlar  151
4.15.4. Yıkıcı Metotlar  153
4.15.5. Kalıtım  154
4.15.6. Override Metotlar  155
4.15.7. abstract Anahtar Sözcüğü  157
4.16. YAPILAR  158
4.17. ARAYÜZLER  160
4.18. TEMSİLCİLER  164
4.19. OPERATÖRLERİN AŞIRI YÜKLENMESİ  166
4.20. İSİM ALANLARI  173
4.21. ÇOK KANALLI İŞLEMLER  174
4.22. PROGRAMLAMA HATALARI  175
4.22.1. Yazım Hataları (Syntax Error)  175
4.22.1. Çalışma Zamanı Hataları (Run-Time Error)  175
4.22.3. Mantıksal Hatalar (Logic Error)  176
4.22.4. Hata Yakalama  178
Bölüm 5
DOSYALAMA İŞLEMLERİ
5.1. GİRDİ/ÇIKTI İŞLEMLERİ (I/O)  183
5.2. KLASÖR İŞLEMLERİ  183
5.3. DOSYA İŞLEMLERİ  185
5.4. DOSYADAN OKUMA İŞLEMİ  187
5.4.1. Karakter Okuma  187
5.4.2. Metin Okuma  189
5.5. DOSYAYA YAZMA  191
5.5.1. Karakter Yazma  191
5.5.2. Metin Yazma  193
Bölüm 6
VERİTABANI İŞLEMLERİ
6.1. GİRİŞ  195
6.2. SQL KOMUTLARI  195
6.2.1. Veri Çekme  195
6.2.2. Veri Silme  197
6.2.3. Kayıt Ekleme  197
6.2.4. Kayıt Güncelleme  197
6.3. C# ile Veritabanı  198
6.3.1. Veritabanı Bağlantısı  199
6.3.2. Veritabanını Açma/Kapama  199
6.3.3. Komut Nesnesi Oluşturma ve Gönderme  199
6.3.4. OleDbDataReader Sınıfı  200
Bölüm 7
C# UYGULAMA ÖRNEKLERİ
7.1. UYGULAMALAR  205
Çalışma Soruları  255
Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019