Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Üyelik Yardım İletişim
 
 
Dergi Abonelikleri
   
Yönetim Bilimi
Ocak 2008 / 2. Baskı / 269 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Nisan 2013 15.50 TL -     Sepete Ekle
 4. Ekim 2011 14.50 TL 9.50 TL (%35)Sepete Ekle
   

Birçok Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümlerinde Yönetim Bilimi dersi okutulmaktadır. Ancak bu dersin müfredatını ve yönetim biliminde görülen çağdaş gelişmeleri kapsayacak şekilde hazırlanmış çok az ders kitabı bulunmaktadır. Bu kitap Yönetim Bilimi dersi müfredatına uygun ve bir ders kitabı formatında hazırlanmıştır. Birçok Üniversitede okutulup kısa sürede ilk baskısı tükenerek bir boşluğu doldurduğu anlaşılan kitap, aynı zamanda yönetim alanındaki uygulayıcı ve araştırmacılara da kaynaklık edecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Yönetim Biliminin Anlamı ve Gelişimi
Yönetimin Temel Fonksiyonları
Yönetim ve Örgüt Teorileri
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Yönetimin Verimliliğini Etkileyen Konular: İnsan Kaynakları, Hizmetiçi Eğitim, Motivasyon, İnsan İlişkileri
Barkod: 9789750206498
Yayın Tarihi: Ocak 2008
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 269
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Giriş  23
BÖLÜM I
YÖNETİM BİLİMİNİN ANLAMI VE GELİŞİMİ
1. YÖNETİM, YÖNETİM BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLARI  25
a) Yönetim  26
c) Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bilimi  27
2. YÖNETİM BİLİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER BİLİM DALLARI  28
a) İdare Hukuku  28
b) Siyaset Bilimi  28
c) İşletme Yönetimi  29
d) Ekonomi  29
e) Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji  30
f) Tarih  30
g) Sanat  30
3. YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞMESİ  30
a) İlk Çalışmalar ve Son Gelişmeler  30
b) Klasik Yönetim Teorisi  32
BÖLÜM II
YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA  36
a) Planlamanın Tanımı, Amacı, Özelliği ve Türleri  36
b) Türkiye'de Planlama  41
2. ÖRGÜTLENME  43
b) Genel Olarak Örgütlenmenin Önemi ve Özelliği  46
c) Örgütlenmede Merkeziyetçi ve Yerinden Yönetim Sistemleri  48
aa) Merkezden Yönetim  48
bb) Yerinden Yönetim  51
3. YÖNETME  54
a) Tanım  54
b) Yönetici ve Lider  55
aa) Yönetici  55
i. Yöneticinin Tanımı ve Özellikleri  55
ii. Yöneticinin Görevleri  58
bb) Lider  60
c) Yönetme ve Emir  62
d) 'Yönetme'nin Unsurları  62
aa) Bir Yönetme Unsuru Olarak 'Karar Verme'  62
bb) Yönetmenin Diğer Unsurları  65
4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜM)  66
a) Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  66
b) Koordinasyon Türleri  68
5. DENETLEME  70
a) Denetlemenin Tanımı, Nedeni ve Tekniği  70
b) Denetleme Türleri  72
aa) İdari Denetim (Yönetim İçi Denetim) Yolları  73
bb) Siyasi Denetim  74
cc) Yargı Denetimi  75
dd) Ombudsman Denetimi  76
ee) Kamuoyu ve Baskı Grupları Tarafından Denetim  77
6. YÖNETİMİN FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  78
BÖLÜM III
YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ
1. KLASİK YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ  82
a) Bürokrasi Teorisi  82
aa) Bürokrasinin Özellikleri  83
i. İşbölümü  84
ii. Hiyerarşi  86
cc) Bürokrasi ve Rasyonellik  87
b) Bilimsel Yönetim Teorisi  88
aa) Taylor'un Bilimsel Yönetim Teorisi  90
cc) Bilimsel Yönetim Teorisinin Eleştirisi  91
c) İlkeler Teorisi (Klasik Yönetim Teorisi)  93
aa) İlkeler Teorisinin Temel İlkeleri  93
bb) İlkeler Teorisinin Eleştirisi  95
2. NEO-KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ (İNSAN İLİŞKİLERİ TEORİSİ)  95
a) İnsan İlişkileri Teorisinin Temel İlkeleri  95
b) Hawthorn Çalışmaları  97
c) İnsan İlişkileri Teorisinin Eleştirisi  97
3. MODERN ÖRGÜT TEORİSİ  98
a) Yapısalcı (Structuralist) Teori  98
b) Radikal Yapısalcı (Radical Structuralist) Teori  101
aa) Benson’un Görüşleri  102
bb) Clegg ve Dunkerley’in Görüşleri ve ‘Hakimiyet Kurma Yapısı’  102
cc) Salaman’ın Görüşleri ve Marksist Örgüt Teorisi  103
dd) Burrel ve Morgan’ın Görüşleri  104
4. POSTMODERN ÖRGÜT TEORİSİ  104
a) Modernizm  105
b) Yüksek Modernizasyon veya Fordizm  106
c) Postmodernizm  109
aa) Postmodernizmin Anlamı, Niteliği ve Gelişmesi  109
bb) Postmodernistlerin Gruplandırılması  114
aa) Post-Fordizmin Gelişmesi ve Niteliği  115
bb) Post-Fordizmin Eleştirisi  118
e) Postmodern Örgütler  119
aa) Postmodern Örgütlerin Özellikleri  120
bb) Postmodern Örgütlerin Eleştirisi  122
5. ELEŞTİREL TEORİ (CRITICAL THEORY)  122
6. ÖRGÜT TEORİLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  126
BÖLÜM IV
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1. SİSTEM YAKLAŞIMI  133
2. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  135
3. POSTMODERN YÖNETİM ANLAYIŞI  136
4. YÖNETİŞİM VE İYİ YÖNETİŞİM  139
5. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  143
6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  146
a) TKY’nin Anlamı, Önemi ve Kapsamı  146
b) TKY’nin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanabilirliği  148
7. DEĞİŞİM YÖNETİMİ  151
a) Değişimin Anlamı, Önemi ve Özelliği  151
b) Değişimin Yönetilebilmesi  153
c) Değişime Direnç  155
8. STRATEJİK YÖNETİM  158
a) Strateji Kavramı  158
b) Stratejik Yönetim Kavramı  164
a) ‘Zaman’ın Önemi  164
b) Zamanı Yönetmenin Önemi  166
c) Zamanı Yönetebilmek  167
10. STRES YÖNETİMİ  170
a) Stresin Anlamı ve Önemi  170
b) Stresin Kaynakları  172
c) Stresi Yönetebilmenin Yolları  173
11. PERFORMANS YÖNETİMİ  176
a) Performans Yönetiminin Anlamı ve Gelişmesi  176
b) Performans Yönetiminin Uygulanması  177
c) Performans Ölçme ve Değerlendirme  180
12. KRİZ YÖNETİMİ  181
a) Kriz Kavramı ve Kriz Durumu  181
b) Krizin Aşılması veya Yönetilmesi  183
c) Kamuda Kriz Yönetimi  184
13. ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  186
BÖLÜM V
YÖNETİMDE VERİMLİLİK,
HİZMETİÇİ EĞİTİM VE MOTİVASYON
1. YÖNETİMİN VERİMLİLİĞİ  194
a) Verimlilik ve Etkinlik Kavramları  194
b) Yönetimin Verimliliğini Olumlu Veya Olumsuz Etkileyen Faktörler  196
c) Yönetimin Verimliliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Sorunlar  198
aa) Yönetsel Sorunlar  201
cc) Siyasal Sorunlar  202
dd) Mali Sorunlar  202
d) Yönetimin Verimliliğini Olumlu Yönde Etkileyen Konular  203
a) Hizmet İçi Eğitim Kavramı  204
aa) Tanımı, Amacı ve Özellikleri  204
bb) Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Doğuran Nedenler  207
b) Genel Olarak Hizmetiçi Eğitimin Uygulanması  210
aa) Hizmetiçi Eğitim Uygulamasında Temel İlkeler ve İşlemler  210
bb) Hizmetiçi Eğitim Türleri  215
aa) Türk Kamu Yönetiminde Hizmetiçi Eğitim Politikası  215
bb) Kamu Yönetiminde Uygulanan Başlıca Hizmetiçi Eğitim Türleri  217
3. MOTİVASYON  219
a) Verimlilik – Motivasyon İlişkisi  219
b) Personelin Motive Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir?  220
aa) Motivasyon İçin İnsan Unsuruna Önem Verilmelidir  220
bb) Yönetici - Personel İlişkilerinin İyi Olması Personeli Motive Eder  221
cc) Personelin Doğru Değerlendirilmesi Motivasyon Sağlar  222
dd) Personelin Motivasyonu Bir Tatmin Aracıdır  224
ee) Personelin Hizmet İçinde Eğitilmesi Motive Edici Rol Oynar  226
c) Verimlilik – Motivasyon İlişkisi ile İlgili bir Değerlendirme  227
BÖLÜM VI
YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ
1. İNSAN KAYNAKLARI  229
a) Yönetimde İnsan Unsuru  229
b) İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)  230
c) Türkiye İş Kurumunun İnsan Kaynakları Meslek Elemanı Tanımı  232
d) Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi  236
a) Yönetici-Yönetici İlişkileri  236
b) Yönetici-Yönetilen İlişkileri  237
aa) Emir İlişkisi  237
bb) Diğer Yönetici-Yönetilen İlişkileri  240
cc) Yönetilen-Yönetici İlişkileri  241
dd) Yönetilen-Yönetilen İlişkileri  242
3. HALKLA İLİŞKİLER  242
a) Genel Olarak Halkla İlişkiler  243
b) Personelin Başarılı Olmasında, Halkın Güvenini Kazanması ve Halkın Desteğini veya Yardımını Almasının Rolü  244
c) Personelin Başarılı Olmasında, Halka Danışma ve Halkın Hizmete Katılımını Sağlamanın Rolü  245
Sonuç  247
Kaynakça  251
Kavramlar Dizini  265
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yusuf Şahin
Eylül 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Hamdi Aydın
Nisan 2013
15.50 TL
Sepete Ekle
Bilal Eryılmaz
Eylül 2014
19.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitapları görmek için kitabevlerimize uğrayın
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim
Akademik ve Mesleki Yayınlar

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2014