Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Üyelik Yardım İletişim
 
 
Dergi Abonelikleri
   
Avukatlar İçin Vergi Rehberi
Şubat 2012 / 4. Baskı / 100 Syf.
Fiyatı: 9.50 TL
İndirimli: 4.90 TL (%49)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Şubat 2014 11.50 TL -     Sepete Ekle
 5. Nisan 2013 9.90 TL 5.90 TL (%41)Sepete Ekle
 3. Ocak 2011 7.50 TL 3.90 TL (%48)Sepete Ekle
   

Kamu hizmeti görevini yerine getirmekle birlikte avukatların, serbest meslek mensubu olmaları vergi hukuku açısından pek çok sorumluluk altına girmelerine sebep olmaktadır. Günümüzde yoğun iş yükü altındaki avukatların yanlarında pek çok personel istihdam etmeleri, bireysel emeklilik sistemi gibi yeni sosyal güvenlik korumalarından faydalanma ihtiyaçları, giderlerin çeşitlenmesi avukatlarımızın kendi vergisel süreçlerine de hakim olmalarını gerektirmektedir.

Avukatlarımızın bürolarını kurdukları andan mesleki faaliyetin sona ermesine değin geçen sürede ifa etmeleri gereken tüm yükümlülüklerin anlatıldığı çalışma mali konularda bilinmesi gereken pratik bilgileri ihtiva etmektedir.

Konu Başlıkları
Serbest Meslek Mensubu Olarak Avukatlar
Vergi Kanunları Karşısında Avukatlar
Serbest Meslek Kazanç Defteri Nasıl Tutulur
Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
Yıllık Gelir Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi
Avukatlar İçin Ödeme Planı – Vergi, SGK Primi ve Sair Ödemeler
Barkod: 9789750218279
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 100
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Özgeçmiş  5
Sunuş  7
Önemli Noktalar  13
1. AVUKATLAR VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ  19
1.1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar  19
1.2. Avukatların Serbest Meslek Faaliyetlerinin Tanımı  20
1.3. Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti  21
1.3.1. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi  25
1.3.2. Serbest Meslek Kazancında Tarife Uygulaması  26
1.4. Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu  26
2. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  27
2.1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü  27
2.2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti  32
2.3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler  32
2.4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler  32
2.5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri  33
3. AVUKATLARIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİSİ  34
3.1. İşe Başlamanın Bildirilmesi  34
3.2. Vergi Levhası ile İlgili Hususlar  35
3.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  36
3.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  37
3.5. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  37
4. SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN BİLDİRİMLER  38
4.1. İşyerinin Açılması ile İlgili Bildirim  38
4.2. İşçinin İşe Alınması ile İlgili Bildirim  39
4.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi  40
4.4. Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi  40
4.5. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü  41
5. BELGE DÜZENİ  41
5.1. Belge Basımı ile İlgili Yapılacak İşler  41
5.2. Avukatlar Tarafından Kullanılan Belgeler  42
5.2.1. Serbest Meslek Makbuzu  42
5.2.1.1. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Esasları  42
5.2.1.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemede Örnek  42
5.2.2. Gider Pusulası  45
5.2.2.1. Gider Pusulasını Kullanma Şartları  45
5.2.2.2. Gider Pusulasının Muhteviyatı  45
5.2.2.3. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı  46
5.2.2.4. Gider Pusulası Düzenleme Örneği  46
5.3. Vergi Kanunları Açısından Defter ve Belgeleri İbraz Zorunluluğu  47
5.3.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  47
5.3.2. Zayi Belgesi Alınması  49
5.3.3. Vergi Kanunları Açısından İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  50
5.3.4. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  52
5.4. Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  53
6. SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  57
7. İCRA DAİRELERİNCE ALACAKLI TARAF AVUKATINA ÖDENMESİNE KARAR VERİLEN VEKÂLET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ  62
8. AVUKATLARIN GİDER YAZABİLECEKLERİ ÖDEMELER  63
8.1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler  63
8.2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel ile İlgili Giderler  65
8.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  65
8.4. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar  66
8.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  67
8.6. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller  67
8.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri  67
8.8. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları  67
8.9. Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  68
8.10. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar  68
8.11. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar  68
9. AVUKATLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLERİ İNDİRİMLER  69
9.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Ödemeler  69
9.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi  70
9.3. Sakatlık İndirimi  70
9.4. Bağış ve Yardımlar  71
9.5. Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu  72
9.5.1. Genel Açıklama  72
9.5.2. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  73
10. AVUKATLARIN GİDER YAZAMAYACAKLARI ÖDEMELER  73
11. AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAKLARI VERGİSEL TEŞVİKLER  74
12. AVUKATLARIN BEYANNAMELERİNİ MUHASEBECİLERE İMZALATMA ZORUNLULUĞU  75
12.1. Açıklamalar  75
12.2. İmzalatılacak ve İmzalatılmayacak Beyannameler  76
12.3. Müeyyideler  76
13. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  77
13.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  77
13.2. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutulmasında Örnek  80
14. SERBEST MESLEK KAZANÇ BİLDİRİMİ  80
15. AVUKATLARIN VERECEKLERİ BEYANNAMELER  81
15.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  81
15.1.1. Genel Açıklama  81
15.1.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  81
15.2. Geçici Vergi Beyannamesi  83
15.2.1. Genel Açıklama  83
15.2.2. Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme Esasları  84
15.3. Katma Değer Vergisi Beyannamesi  86
15.3.1. Genel Açıklama  86
15.3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  86
15.4. Muhtasar Beyanname  86
15.5. Damga Vergisi Beyannamesi  87
15.5.1. Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmeler İle İlgili Damga Vergisi Mükellefiyetleri  87
15.5.1.1. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulundukları Damga Vergisi  88
15.5.1.2. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulunmadıkları Damga  88
15.5.1.3. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmeleri  88
15.5.1.4. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemeleri  89
15.5.2. Damga Vergisinin Beyanı ve Beyanname Düzenleme Esasları  89
15.5.2.1. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi  90
15.5.2.2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemesi  90
15.6. Avukatların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verebilmeleri  90
16. MAHSUP VE İADE USUL VE ESASLARI  90
16.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerin İade ve Mahsubu  91
16.1.1. Mahsup İşlemi  92
16.1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergi İçin Mahsup  92
16.1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  92
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI  98
AVUKATLAR İÇİN ÖDEME PLANI – VERGİ, SGK PRİMİ ÖDEMELERİ –  99
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Rüknettin Kumkale
Şubat 2014
11.50 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Ekim 2014
38.00 TL
Sepete Ekle
Atilla Özen
Eylül 2014
65.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitapları görmek için kitabevlerimize uğrayın
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim
Akademik ve Mesleki Yayınlar

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2014