Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 73 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mustafa Dural, Turgut Öz
Kasım 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Dokuzuncu baskıdan bu güne kadar ki Miras Hukukuna ilişkin mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları bu basıda incelenerek kitap güncel hale getirilmiştir....
 
 
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş
Kasım 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Aile Hukuku kitabı mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları göz önünde bulundurularak güncel hale getirilmiş, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara kapsamlı bir kaynak...
 
 
Suat Sarı
Ekim 2016
11.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın özünü 2014-2015 öğretim yılında Miras Hukuku derslerindeki anlatımlar oluşturmaktadır. Kitap; Miras Hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, saklı paylar ve saklı paylı mirasçılar,...
 
 
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Ekim 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrencilerin Eşya Hukuku'nun ana ilkelerini öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. Yeni dönem için hazırlanmış olan bu bası sadece...
 
 
Haluk Nami Nomer
Ekim 2016
8.00 TL
Sepete Ekle
   
Ortak bir çalışmanın ürünü olan ders kitabı, medeni hukuka giriş bahsinin belli bir bölümünü içermektedir. Kitapta özel hukukun kaynakları, kanunların uygulanması, kanun boşluğu ve hâkimin hukuk...
 
 
Rona Serozan
Ekim 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Evvelce yayımlanmış ders kitaplarında izlenen yaklaşıma bu çalışmada da bağlı kalınmıştır. O kitaplarda olduğu gibi, burada da temel amaç, kurallar, kavramlar ve kuramlar arasındaki karşılıklı...
 
 
Mustafa Dural, Suat Sarı
Eylül 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukukun temel kavramları ile Medenî Kanunun başlangıç hükümlerini inceleyen bu kitap mevzuattaki ve uygulamadaki değişiklikler göz önünde bulundurularak güncel hâle getirilmiştir....
 
 
Eyüp İpek
Mayıs 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, borçlar hukukunun en temel iki kavramı olan edim ve ifa kavramları ele alınarak edime uygun bir ifanın nasıl olması gerektiği tespit edilmektedir. Türk hukukunda ifa konusu üzerine...
 
 
Kerem Öz
Nisan 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Tadil sözleşmesiyle doğrudan ilgili, gerek tadil sözleşmesinin genel teorisini ortaya koyan, gerekse özel görünüm hâllerini bir araya toplayan ve sözleşmenin hukuki niteliğini belirleyen bağımsız bir...
 
 
İnci Deniz Kaner
Mart 2016
10.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve temel kavramları hakkında, başta hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere, okuyucuya genel bilgilerin...
 
 
İlyas Akhisar, Hilmi Acınan
Mart 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Eğitim ve öğretim, insan hayatının vazgeçilmez unsurudur, kitaplarda bu unsurun vazgeçilmez öğesidir. Özellikle sigortacılık eğitimi alanında yayınlanmış olan eserlerin gerek sayı ve gerekse içerik...
 
 
Aydın Aybay
Ocak 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen, öğrenci ve bu konuyla ilgili tüm okurlara...
 
 
Candan Albayrak Zincirlioğlu
Eylül 2015
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada iş sözleşmesinin devri dışındaki diğer üçlü ilişkiler yani asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici (ödünç) iş ilişkisi ve işyeri devri, sadece iş sözleşmesi devriyle benzer...
 
 
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Kasım 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımızın on dördüncü basısında yapılan güncelleme ve on beşinci basıdaki çok sınırlı değişiklikler sonrasında, bu basıda yeni Yargıtay kararları işlenmiş ve imkan nispetinde kitaba yeni eserler...
 
 
Ergin Nomer
Ekim 2016
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın, 22. Baskısında da, 12.6.2009 tarihinde yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununa göre hazırlanmış olan "Türk Vatandaşlık Hukuku" kitabının 21. Baskısından bu yana, doktrinde ve mahkeme...
 
 
İnci Deniz Kaner
Ekim 2016
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan-Donatma İştiraki-Kaptan) kitabının 1. basısının gerçekleşmesinin üzerinden geçen 4 yıllık süreç içerisinde mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve...
 
 
Mustafa Dural
Ekim 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kişiler Hukukunun bu baskısında bir önceki baskısından bugüne kadar olan yeni eserler ve kararlar işlenip, kitap güncel hale getirilmiştir. Kitap, bu alanda eğitim alan öğrenciler ve uygulamacılar...
 
 
Bilgehan Çetiner
Mart 2015
30.00 TL
Sepete Ekle
   
“Taşınmaz mülkiyetinin konusunu belirleyen MK m. 704, aynı zamanda nelerin hukuken taşınmaz niteliğinde olduğuna da açıklık getirmektedir. Buna göre taşınmazlar, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya...
 
 
M. Tolga Özer
Mart 2015
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Aynı alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmazın rehni, özellikle yüksek meblağlı krediler söz konusu olduğunda, önemi yadsınamaz bir konudur. Buna rağmen Türk doktrininde, konu ile...
 
 
Kamil Kocameşe
Haziran 2016
19.90 TL
Sepete Ekle
   
"Konut finansmanının temel amacı, konut sahibi olmak isteyen kişilere söz konusu konutları satın almak için gerekli fonları sağlamaktır. Bu amaçla, konut edinmek için yeterli fona sahip olmayan...
 
 
 73 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim
Akademik ve Mesleki Yayınlar

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2016